fbpx

Како се блокираат сметки од извршител кога законски смее да се одбие само 1/3 од примањата?

Како се блокираат сметки од извршител кога законски смее да се одбие само 1/3 од примањата?

Не ми се јасно како се блокираат сметки од извршител кога законски смее да се одбие само 1/3 од примањата?

Одговара Гоце Коцевски од Македонското здружение на млади правници