fbpx

Како да дознаам кој сум по ред за извршување ако должникот веќе исплаќа долг по налог на друг извршител?

Како да дознаам кој сум по ред за извршување ако должникот веќе исплаќа долг по налог на друг извршител?

Чекам да почне извршување на враќање на долг. Извршителот има дадено налог, меѓутоа лицето од кое треба да си ги вратам парите веќе исплаќа долг по налог на друг извршител.

Одговара Светлана Ќосева од Македонското здружение на млади правници.