fbpx

Дали може непрофитните субјекти да не плаќаат данок на добивка за проектните активности кои се спроведуваат ...
Повеќе
Повеќе