fbpx

Дали може непрофитните субјекти да не плаќаат данок на добивка за проектните активности кои се спроведуваат ...
Повеќе

Можат ли непрофитните субјекти да користат право на намалување на даночната основа со реинвестирање на ...
Повеќе
Повеќе