fbpx

ResPublica видео поткаст: Затајува превентивата за заштита од непогоди

ResPublica видео поткаст: Затајува превентивата за заштита од непогоди

Затајува превентивата за заштита и спасување од елементарни непогоди. Не се почитуваат протоколите при делување во криза и при изградба на инфраструктурата. Граѓаните не се едуцирани за самоспасување и не се соодветно информирани во случај на непогода. Судир на надлежности на државните институции и некоординираност при справување со последиците на терен. Дали Македонија има ефикасен кризен менаџмент и превентива? ResPublica видео поткаст со Ивица Наумовски од Дирекцијата за заштита и спасување и со Ѓорѓи Тодоров, сообраќаен инженер.

Видео поткастот е изработен од Институтот за комуникациски студии и е првично објавен на www.respublica.edu.mk.

 

ResPublica видео поткаст: Затајува превентивата за заштита од непогоди
Watch the video

ResPublica видео поткаст: Затајува превентивата за заштита од непогоди

Затајува превентивата за заштита и спасување од елементарни непогоди. Не се почитуваат протоколите при делување во криза и при изградба на инфраструктурата. Граѓаните не се едуцирани за самоспасување и не се соодветно информирани во случај на непогода. Судир на надлежности на државните институции и некоординираност при справување со последиците на терен. Дали Македонија има ефикасен кризен менаџмент и превентива? ResPublica видео поткаст со Ивица Наумовски од Дирекцијата за заштита и спасување и со Ѓорѓи Тодоров, сообраќаен инженер.

Видео поткастот е изработен од Институтот за комуникациски студии и е првично објавен на www.respublica.edu.mk.

 

Видео

Повеќе видеа
Watch the video

Дома

 

Res publica Javen interes 990x80

Блог