fbpx

Снимање и обработка на аудио запис во Audacity

Снимање и обработка на аудио запис во Audacity

Видеото е изработено од граѓанската организација Метамофрозис и е првично објавено на www.metamorphosis.org.mk.

Снимање и обработка на аудио запис во Audacity
Watch the video

Снимање и обработка на аудио запис во Audacity

Видеото е изработено од граѓанската организација Метамофрозис и е првично објавено на www.metamorphosis.org.mk.

Видео

Повеќе видеа
Watch the video

Дома

 

Res publica Javen interes 990x80

Блог