Дознај

Сè што треба да знаете за куќните совети

Кои се обврските на претседателот на куќниот совет? Колку често треба да се свикува состанок? Како се носат одлуките на куќен совет? Само прашај одговара на овие прашања и открива сѐ она што треба да го знаете за куќните совети...

Сè што треба да знаете за куќните совети

Кои се обврските на претседателот на куќниот совет? Колку често треба да се свикува состанок? Како се носат одлуките на куќен совет? Само прашај одговара на овие прашања и открива сѐ она што треба да го знаете за куќните совети...

Дали морам да ги платам сметките за одржување на зградата иако не живеам во таму?

Почнува месецот, доаѓа платата, но за жал доаѓаат и сметките. Ти стигна сметката за одржување на зградата во која имаш стан, па си викаш зошто да плаќам кога не живеам таму? #СамоПрашај и Марко ги прескокнаа шалтерите и стигнаа до одговор на ова прашање...

Кога вдовецот има право на семејна пензија?

Членовите на семејството стекнуваат право на семејна пензија по исполнување на општите и посебни услови. Само прашај открива кои се посебните услови што треба да ги исполнува вдовецот за да му следува семејна пензија...

Кога вдовицата има право на семејна пензија?

Членовите на семејството стекнуваат право на семејна пензија по исполнување на општите и посебни услови. Само прашај открива кои се посебните услови што треба да ги исполнува вдовицата за да и следува семејна пензија...

Кои се општите услови за стекнување право на семејна пензија?

Само прашај открива кои се општите услови за стекнување право на семејна пензија, но и кои членови на семејството може да го остварат ова право...

Задачи на претседателот на куќен совет

Подготовка на план за одржување на зградата, пресметки на трошоците за одржување, исплаќање на обврските од договорите за одржување, информирање на станарите за својата работа, се само дел од задачите на претседателот на куќниот совет. Сите задачи може да ги видите тука...

Сѐ што треба да знаете за годишните одмори

После колку време работа ми следува одмор? Колку денови одмор ми следуваат? Дали може целиот одмор наеднаш да се искористи? Само прашај ги има одговорите на овие прашања и открива сѐ она што треба да го знаете за годишните одмори...

Тагови

Како до лиценца за управител на станбен објект?

Кој може да добие лиценца за управител на станбен објект? Колку трае лиценцата? Каква е постапката за добивање на лиценцата? Само прашај одговара на овие прашања и открива како во 5 чекори до лиценца...

Каква е постапката за основање заедница на сопственици?

Како се основа заедница на сопственици? Кои документи се потребни? Дали треба прво да се избере претседател на куќен совет, па да се регистрира заедница на сопственици? Само прашај ги има одговорите на овие прашања...

Како до инвалидска пензија?

Кои документи треба да се достават за инвалидска пензија? Кој носи наод и мислење за инвалидност? Кој е рокот за добивање решение? Само прашај ги има одговорите на овие прашања...

Како до семејна пензија?

Кои документи треба да се достават со барањето за семејна пензија? Кои членови од семејството имаат право на семејна пензија? Кој е рокот за добивање решение? Само прашај ги има одговорите на овие прашања и открива како до семејна пензија во неколку чекори...

Како до старосна пензија?

Кои документи се потребни за пензија? Дали треба да се однесат документите за пензија во главното ПИОМ? Колку време се чека решение? Само прашај ги има одговорите на овие прашања и открива како до старосна пензија во неколку чекори...

Потрошувачки права: Дали е безбедно да се оставаат личните податоци на фирмите кои продаваат онлајн?

Велат сиромавиот секогаш дупло плаќа, ама тој што купува од сомнителни веб-страници тродупло! Токму затоа Само прашај и Марко се упатија до Агенцијата за заштита на личните податоци за да откријат кои веб-страници за онлајн продажба се безбедни и кои лични информации никако не треба да ги дадете...