fbpx

Прирачник за работнички и работници „Мој труд, мои права“

Како да се заштитиш и каде да се обратиш кога се прекршени твоите работнички права?

Преземете го прирачникот за работнички и работници ,, Мој труд, мои права’’, во кој се содржани јасни и прецизни одговори на овие прашања.

   
Преземи МКД   Преземи ENG   Преземи ALB

Хелсиншкиот комитет за човекови права го изработи овој прирачник за да ја подобри информираноста околу загарантираните трудови права и соодветните механизми за заштита.

Прирачникот е изработен во рамки на проектот ,,Зголемување на продуктивноста преку подобрување на законската рамка за работните односи во Северна Македонија” финансиран од Фондот за добро владеење на Велика Британија, со поддршка на Британската амбасада Скопје.

Тагови: