fbpx

Снимање и обработка на аудио запис во Audacity

Снимање и обработка на аудио запис во Audacity

Видеото е изработено од граѓанската организација Метамофрозис и е првично објавено на www.metamorphosis.org.mk.

Снимање и обработка на аудио запис во Audacity
Watch the video

Видеото е изработено од граѓанската организација Метамофрозис и е првично објавено на www.metamorphosis.org.mk.