fbpx

Употреба на Soundcloud за споделување на аудио записи

Употреба на Soundcloud за споделување на аудио записи

Видеото е изработено од граѓанската организација Метамофрозис и е првично објавено на www.metamorphosis.org.mk.

Употреба на Soundcloud за споделување на аудио записи
Watch the video

Видеото е изработено од граѓанската организација Метамофрозис и е првично објавено на www.metamorphosis.org.mk.

Видео

Повеќе видеа
Watch the video

Дома

 

Res publica Javen interes 990x80

Блог