fbpx

Објавување и обработка на видео содржини на веб со Youtube

Објавување и обработка на видео содржини на веб со Youtube

Видеото е изработено од граѓанската организација Метамофрозис и е првично објавено на www.metamorphosis.org.mk

Објавување и обработка на видео содржини на веб со Youtube
Watch the video

Видеото е изработено од граѓанската организација Метамофрозис и е првично објавено на www.metamorphosis.org.mk

Видео

Повеќе видеа
Watch the video

Дома

 

Res publica Javen interes 990x80

Блог