fbpx

Како државата да ја гарантира слободата на изразувањето?

Како државата да ја гарантира слободата на изразувањето?

За да се обезбеди слободата на изразувањето, државата треба да промовира закони и практики против напади и клеветење и злоупотреба на кривични и граѓански постапки, новинарите и медиумите треба да работат во заштитена и сигурна средина, а телекомуникациските компании треба да овозможат пристап до информации и заштита на личните податоци на интернет.

Видеото е изработено од Институтот за комуникациски студии. Погледни го видеото и #Прашај.

Како државата да ја гарантира слободата на изразувањето?
Watch the video

Како државата да ја гарантира слободата на изразувањето?

За да се обезбеди слободата на изразувањето, државата треба да промовира закони и практики против напади и клеветење и злоупотреба на кривични и граѓански постапки, новинарите и медиумите треба да работат во заштитена и сигурна средина, а телекомуникациските компании треба да овозможат пристап до информации и заштита на личните податоци на интернет.

Видеото е изработено од Институтот за комуникациски студии. Погледни го видеото и #Прашај.