fbpx

Ги знаеш ли твоите работнички права?

Ги знаеш ли твоите работнички права?

Не можеш да работиш прекувремено повеќе од 8 часа неделно, треба да добиваш додатоци ако работиш во смени, ноќе или на празници, а годишниот одмор треба да ти трае најмалку 20 работни дена. Дури имаш право да побараш неплатено отсуство од 3 месеци во годината, а работодавачот да ти го чува работното место. Додека штрајкуваш, имаш право на плата, а за време на отказниот рок, можеш да отсутвуваш од работа 4 часа во неделата за да бараш друга работа. Запознај ги своите работнички права и #Прашај.

Видеото го изработи Институтот за комуникациски студии, во соработка со Хелсиншкиот комитет за човекови права.

Ги знаеш ли твоите работнички права?
Watch the video

Не можеш да работиш прекувремено повеќе од 8 часа неделно, треба да добиваш додатоци ако работиш во смени, ноќе или на празници, а годишниот одмор треба да ти трае најмалку 20 работни дена. Дури имаш право да побараш неплатено отсуство од 3 месеци во годината, а работодавачот да ти го чува работното место. Додека штрајкуваш, имаш право на плата, а за време на отказниот рок, можеш да отсутвуваш од работа 4 часа во неделата за да бараш друга работа. Запознај ги своите работнички права и #Прашај.

Видеото го изработи Институтот за комуникациски студии, во соработка со Хелсиншкиот комитет за човекови права.