fbpx

Институтот за комуникациски студии (ИКС) објавува повик за граѓански организации за учество на обуки за поефикасно комуницирање со целните публики, преку користење на дигиталните медиуми. Целта на...
Повеќе

Институтот за комуникациски студии (ИКС) го објави истражувањето „Поврзување со граѓаните: дигитални комуникации во граѓанскиот сектор во Македонија“, чија цел е да утврди колку често и за кои цели...
Повеќе

Делувањето „во име“ на јавниот интерес е сведено на реторика, а не на имплементирање политики кои навистина се од јавен интерес. Политичките елити често ги претставуваат своите одлуки и...
Повеќе

Владата има водечка улога во одржување и развивање на јавниот интерес во едно општество. Владата треба да дејствува во име на граѓаните така што активно ќе ги следи состојбите и настаните, ќе креира...
Повеќе

Граѓанското општество претставува широк спектар на невладини и непрофитни организации кои во јавниот живот ги претставуваат интересите на најголемиот дел на граѓаните. Граѓанскиот сектор со своите...
Повеќе
Нема повеќе содржини

blank