fbpx

ПРИЈАВИ ЗАГАДУВАЧ НА ОВИЕ БРОЕВИ

Комплетен водич на државни и локални институции каде може да се пријави загадување на животната средина.

zagaduvanje 21

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Фирус Мемед, директор на Државниот инспекторат за животна средина

02/3066 930 / лок. 133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дарко Блинков-инспектор

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ГРАД СКОПЈЕ

тел: 02/3297-231

Тиме Андонов, раководител на одделение за инспекциски надзор над вршењето на работите на другите надлежности на Град Скопје

1. КИСЕЛА ВОДА

Одделение за заштита на животната средина

тел: 02/2785-451

факс: 02/2770-210

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сектор за инспекциски работи

тел: 02/2785-449

факс: 02/2770-210

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. АЕРОДРОМ

Инспекција за животна средина

тел: 02/2401 521

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Заштита и унапредување на животната средина

тел: 02/2401-552

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

 Одделение за инспекциски работи – Инспекторат

тел: 02/2033471 ; 02/2045658 ; 02/2041469 ; 02/20 45 658

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

zagaduvanje 11
(Фото: Ѓ. Личовски)

4. ГАЗИ БАБА

Сектор за заштита на животната средина и природа

Васил Гаџовски, раководител на сектор за заштита на животната средина и природата

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Одделение за заштита и спречување од загадување на водата, земјиштето и заштита на природата

Аднан Ајрула, Самостоен референт за унапредување на животната средина

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Одделение за комунална инспекција и инспекција за животна средина

Александра Димитриевска – Аврамовска, Советник – инспектор за животна средина;

Катерина Ѓорѓиевска, Советник – Комунален инспектор

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. БУТЕЛ

Централа

тел: 02/2616-868; 02/2600-507

Ивица Тодоровски – комунален инспектор

Зоран Павлевски – комунален инспектор

Совет на Општина Бутел

тел: 02/2600-170

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

Претседател: Мирче Тодоровски

Членови: Николина Тарчуговска Милошевска, Весна Дамчевска Илиевска, Наим Салиев, Далибор Милановски

6. КАРПОШ

Централа

тел: 02/3061-353

Сектор инспекторат

Елеонора Стојановска – раководител на сектор – главен инспектор

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Одделение за комунална инспекција

Одделение за инспекциски надзор над вршењето на работите од другите надлежности на општината

Гордана Максимовска, овластен инспектор за животна средина

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

zagaduvanje 31
(Фото: Ѓ. Личовски)

7. ЦЕНТАР

Сектор за инспекциски работи Општински инспекторат

тел: 02/3203-602; 02/3203-633

Кочо Стојчевски – раководител на Сектор за инспекциски работи Општински инспекторат

8. САРАЈ

Централа

тел: 02/ 2057-990

Неџат Фазлиу, Советник – овластен инспектор за животна средина

9. ЧАИР

Централа

тел: 02/ 2616-865; 02/2616-867

Барајте контакт со овластен инспектор за животна средина

10. ТЕТОВО

Сектор за инспекција – Општински инспекторат

Единица за општинска инспекција, сообраќај, патишта и животна средина

тел: 044 /33 54 99

факс: 044/33 94 20

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11. БИТОЛА

Одделение за комунална инспекција и инспекција за животна средина

тел: 047/234 234

факс: 047/ 208 307

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Текстот е првично објавен на www.sdk.mk