fbpx

Од Гази Баба демне опасност за цело Скопје

Од Гази Баба демне опасност за цело Скопје

На три парцели со вкупна површина од 20 хектари коишто се наоѓаат зад комплексот Железарница во Општина Гази Баба е предвидено да се гради фабрика за преработка на отпад. Идејата е на локалната власт од каде што сметаат дека ваква постројка е неопходна за да се реши проблемот со отпадот од комплексот Железарница. Експерти укажуваат дека реализацијата на овој проект носи ризик по здравјето на жителите на Гази Баба и воопшто на граѓаните на Скопје.

 

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии

Новинарка: Соња Петрушевска
Сниматели: Љубомир Домазетов, Влатко Џикоски
Монтажер: Ристо Душковски

Од Гази Баба демне опасност за цело Скопје
Watch the video

На три парцели со вкупна површина од 20 хектари коишто се наоѓаат зад комплексот Железарница во Општина Гази Баба е предвидено да се гради фабрика за преработка на отпад. Идејата е на локалната власт од каде што сметаат дека ваква постројка е неопходна за да се реши проблемот со отпадот од комплексот Железарница. Експерти укажуваат дека реализацијата на овој проект носи ризик по здравјето на жителите на Гази Баба и воопшто на граѓаните на Скопје.

 

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии

Новинарка: Соња Петрушевска
Сниматели: Љубомир Домазетов, Влатко Џикоски
Монтажер: Ристо Душковски