fbpx

„Креативното“ решение за личните карти може скапо да нè чини

„Креативното“ решение за личните карти може скапо да нè чини

Може ли во иднина новите лични карти да бидат оспорени од Уставниот суд е прашање на коешто побаравме одговори откако Владата неодамна со подзаконски акт реши да ја заобиколи амандманската блокада во Собранието на Законот за лични карти. Според експертите, малку веројатно е дека Уставниот суд ќе ги поништи новоиздадените лични карти, но постои опасност да се загрози начелото на поделба на власта и владеење на право во Македонија доколку интервенциите на извршната во законодавната власт станат редовна практика.

 

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии

Новинар: Мартин Пушевски
Снимател: Иван Поповиќ, Тони Стојановски
Монтажа: Ристо Душковски

„Креативното“ решение за личните карти може скапо да нè чини
Watch the video

Може ли во иднина новите лични карти да бидат оспорени од Уставниот суд е прашање на коешто побаравме одговори откако Владата неодамна со подзаконски акт реши да ја заобиколи амандманската блокада во Собранието на Законот за лични карти. Според експертите, малку веројатно е дека Уставниот суд ќе ги поништи новоиздадените лични карти, но постои опасност да се загрози начелото на поделба на власта и владеење на право во Македонија доколку интервенциите на извршната во законодавната власт станат редовна практика.

 

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии

Новинар: Мартин Пушевски
Снимател: Иван Поповиќ, Тони Стојановски
Монтажа: Ристо Душковски