fbpx

Администрацијата не ги есапи љубопитните граѓани

Администрацијата не ги есапи љубопитните граѓани

Администрацијата честопати ги игнорира барањата за пристап до информации од јавен карактер, а одбива да образложи зошто молчи. Граѓанската организација Аналитика, која ја следи работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер и на Дирекцијата за заштита на личните податоци, утврдила дека институциите одбиваат на одговорат на прашања од јавен интерес декларирајќи ги како класифицирани информации. За илустрација, според Министерството за надворешни работи e тајна кои земји ја признале Македонија под уставното име.

Видеото го изработи Институтот за комуникациски студии во соработка со Аналитика.

Администрацијата не ги есапи љубопитните граѓани
Watch the video

Администрацијата честопати ги игнорира барањата за пристап до информации од јавен карактер, а одбива да образложи зошто молчи. Граѓанската организација Аналитика, која ја следи работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер и на Дирекцијата за заштита на личните податоци, утврдила дека институциите одбиваат на одговорат на прашања од јавен интерес декларирајќи ги како класифицирани информации. За илустрација, според Министерството за надворешни работи e тајна кои земји ја признале Македонија под уставното име.

Видеото го изработи Институтот за комуникациски студии во соработка со Аналитика.