fbpx

Што може македонската политика да научи од теориите на меѓународните односи?

Што може македонската политика да научи од теориите на меѓународните односи?

Во првата епизода од серијалот #Градиме_Идеи, д-р Јулија Брсакоска-Базеркоска [од катедрата на меѓународни односи на Правниот факултет „Јустинијан Први“] дава одговор на прашањето: Што може македонската надворешна политика да научи од теориите на меѓународни односи?

Линк до целото видео.

Што може македонската политика да научи од теориите на меѓународните односи?
Watch the video

Во првата епизода од серијалот #Градиме_Идеи, д-р Јулија Брсакоска-Базеркоска [од катедрата на меѓународни односи на Правниот факултет „Јустинијан Први“] дава одговор на прашањето: Што може македонската надворешна политика да научи од теориите на меѓународни односи?

Линк до целото видео.