fbpx

Дали во Македонија има услови просечната плата да изнесува 30 илјади денари?

Дали во Македонија има услови просечната плата да изнесува 30 илјади денари?

Одговара Весна Гарванлиева Андонова од Центарот за економски анализи (ЦЕА)