Дали во Македонија има услови просечната плата да изнесува 30 илјади денари?

Дали во Македонија има услови просечната плата да изнесува 30 илјади денари?

Одговара Весна Гарванлиева Андонова од Центарот за економски анализи (ЦЕА)