Безбедност

Дали во полиција може да се пријави психичко злоставување од сопружникот?

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни работи...

Дали во полиција може да се пријави психичко злоставување од сопружникот?

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни работи...

Каде може да се пријави врсничко насилство?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална работа – Скопје...

Каде да се реагира доколку е повредена приватноста на децата?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална работа – Скопје...

Што се случува со децата кога родителот не може да се грижи за нив поради насилство?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална работа – Скопје...

Дали може и каде да се пријави онлајн вознемирување?

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни работи...

Дали во полиција може да се пријави сексуално вознемирување на јавен простор?

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни работи...

Дали патничко возило смее да влече друго патничко возило?

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни работи...

Тагови