Безбедност

Дали може да се собираат и обработуваат моите лични податоци без моја дозвола?

...

Дали е дозволено по улиците да се движат коњски коли?

...

Каде и како може да пријавам злоупотреба на личните податоци?

...

Дали е безбедно да се оставаат личните податоци на фирмите кои продаваат онлајн?

...

Како може да проверам дали моите податоци се злоупотребени?

...

Дали малолетник може да поседува мопед на негово име?

...

Кои институции се надлежни да постапуваат во случаи на семејно насилство?

...

Тагови