fbpx

Дали банките се должни да ги известат директните наследници за штедните влогови на нивните починати родители?

Дали банките се должни и имаат обврска според законите во Република Македонија и според меѓународните закони за банкарство да ги известат директните наследници за штедните влогови на нивните починати родители, а за кои наследниците не се запознаени, и дали банките со прикривањето на овие штедни влогови вршат грабеж на директните наследници на починатите родители?

Одговара Сибел Амет oд Хелсиншкиот комитет за човекови права