fbpx

Дали директор на основно училиште го следува работно место после истекот на мандатот за директор?

Дали директор на основно училиште го следува работно место после истекот на мандатот за директор?

Во случајот назначен е директор по јавен оглас од друго училиште, во меѓувреме е примен наставник кој работи непрекинато 3,5 години и поднесува тужба за трансформација на работен однос од определено во неопределено време. Директорот не дава изјава дека вработувањето е од траен карактер и дека тоа работно место го следува директорот по истекот на мандатот, судот донесува одлука да му го трансформира работниот однос. Како да се заштити директор во основно училиште дека по истекот на мандатот го следува согласно Законот за основно образование старото работно место? Одговара Димитар Низамовски од Младинскиот образовен форум.