fbpx

Дали долгот за данок на имот застарува?

Одговара Елена Георгиевска од  Македонското здружение на млади правници.