fbpx

Дали државниот ревизор може да врши ревизија на синдикати?

Дали државниот ревизор може да врши ревизија на синдикати?

Одговара Габриела Димовска од Центарот за економски анализи (ЦЕА)