fbpx

Дали корисниците на социјална помош можат да користат детски додаток за нивните деца?

Дали на лицата кои земаат социјална помош им следува и детски додаток за нивните деца?

Одговара Ивана Петковска од Коалицијата Сите за правично судење