fbpx

Дали на лице кое е ангажирано хонорарно му следуваат патни трошоци и трошоци за гориво за користен сопствен автомобил?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална политика