fbpx

Дали сите сопственици на станови се должни да платат за санирање на фасадата на зградата?

Што со тие што нема да сакаат да платат?

Одговара Зоран Павловски од Регулаторната комисија за домување.