fbpx

Дали треба да се плаќа данок на имот ако на имотниот лист сме назначени како корисник, а сопственик е Република Македонија?

Дали треба да се плаќа данок на имот ако на имотниот лист сме назначени како корисник, а сопственик е Република Македонија?

Одговара Светлана Ќосева од Македонското здружение на млади правници.