fbpx

Дали здруженијата се обврзани да се впишат во регистарот на вистински сопственици?

Одговара Ирена Лазарова од Централниот регистар на Република Северна Македонија