fbpx

Имаат ли непрофитните субјекти право на намалување на даночната основа со реинвестирање на вишокот приходи остварени од профитна дејност?

Можат ли непрофитните субјекти да користат право на намалување на даночната основа со реинвестирање на вишокот на приходи остварени од профитна дејност?

Одговара Павле Гацов од агенцијата Про Агенс