fbpx

Каде може да се обратам доколку работодавачот не ми исплаќа додаток за минат труд?

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за труд