fbpx

Како се прави физичка делба на стан? По разводот сѐ уште не направена физичка делба на заедничкиот стан.

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)