fbpx

Каков е статусот на деловен објект во рамките на станбена зграда во однос на плаќање трошоци?

Одговара Јасмина Петреска од Регулаторна комисија за домување.