fbpx

Кои се функционери треба да поднесат изјава за имотна состојба?

Одговара Билјана Ивановска од Државната комисија за спречување корупција.