fbpx

До која институција треба да се обратам и каква е постапката за добивање дозвола за копање бунар?

До која институција треба да се обратам и каква е постапката за добивање дозвола за копање бунар?