Од извршител ни стигна известување за извршување, но претходно не бевме известени ни од суд ни од нотар за долгот. Каде да се обратиме?

Одговара Андријана Марковска од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)