Дали може да се снимаат полицајци на јавен простор додека се на должност на јавни настани?

Како новинари често се наоѓаме во конфликтни ситуации со полициските службеници. Сакам да прашам дали полицајците може да се снимаат на јавен простор во смисла кога се одржуваат протести и други јавни настани?

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни работи.