fbpx

Со кој закон е регулирано јавното зеленило?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно планирање