fbpx

Што може да се преземе ако соседот сака паркинг местото во подрумот да го прегради со метална конструкција?

Одговара Зоран Павловски од Регулаторната комисија за домување.