fbpx

Што се постигнува со набавка на стандарди во една компанија?

Одговара Џеват Кицара од Институтот за стандардизација.