fbpx

Зошто постои голема разлика во активностите на пазарот на трудот помеѓу мажите и жените?

Одговара Валентина Дисоска од Здружението на бизнис жени