Тагови

Таг: дискриминација

Што е дискриминација?

 Одговара Севги Издриз Муратоглу од Комисијата за...

Како се води постапката за заштита од дискриминација пред КСЗД?

 Одговара Горан Нешевски од Комисијата за спречување и заштита од...

Која е разликата помеѓу постапката за заштита од дискриминација на КСЗД и судската постапка?

 Одговара Горан Нешевски од Комисијата за спречување и заштита од...

При утврдена дискриминација што се презема за да се отстрани истата?

 Одговара Анастасија Муратовска од Комисијата за спречување и заштита од...

Како може да се побара заштита од Комисија за спречување и заштита од дискриминација?

 Одговара Анастасија Муратовска од Комисијата за спречување и заштита од...

Шалтерисување: Како и каде да пријавам дискриминација на работното место?

Ја унапредија колешката наместо тебе иако не ги исполнува потребните квалификации? Директорот му дава...

Дали дискриминацијата на работното место преставува мобинг?

Одговара Зоран Билбиловски, државен советник на Народниот...

Како и каде да пријавам дискриминација на работното место?

Одговара Зоран Билбиловски, државен советник на Народниот...

Кои мерки треба да се спроведат за да се постигне родова еднаквост?

Одговара Валентина Дисоска од Здружението на бизнис...