Тагови

Таг: патни трошоци

Дали на лице кое е ангажирано хонорарно му следуваат патни трошоци и трошоци за гориво за користен сопствен автомобил?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Дали на дете кое живее на 3 километри од училиштето и патува со такси му следуваат патни трошоци?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници...

Дали за оддалеченост поголема од 50 километри до работното место на вработените во јавната администрација им следуваат патни трошоци?

Прашувам за вработени во јавна администрација и наставници. Одговара...