Тагови

Таг: работно место

Дали може додека сум на трудничко боледување на мое место да се вработи друг на неопределено време, a јас да бидам распоредена на друго место?

Одговара Даниела Стефановска од Државниот инспекторат за...

Кои се моите права при повреда на работното место?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Додека бев на породилно отсуство на моето место фирмата вработи друг на неопределено време, а по систематизацијата е предвиден еден работник за таа позиција. Дали по завршувањето на породилното работодавачот е должен да ме врати на старото работно место?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Шалтерисување: Како и каде да пријавам дискриминација на работното место?

Ја унапредија колешката наместо тебе иако не ги исполнува потребните квалификации? Директорот му дава...

Каде и кога се даваат документи за оштета при повреда на работно место?

Одговара Наташа Петковска од Хелсиншкиот комитет за човекови...

Дали дискриминацијата на работното место преставува мобинг?

Одговара Зоран Билбиловски, државен советник на Народниот...

Дали лице со намалена работна способност може да побара и промена на работното место и скратено работно време или само едното?

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за...

Дали по завршувањето на мандатот можам да се вратам на старото работно место кое ми е во мирување?

Одговара Ина Џугуманова од Хелсиншкиот комитет за човекови...

Дали работодавачот е должен да ми плати превоз до работа?

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за...