Тагови

Таг: старосна пензија

Како до старосна пензија?

Кои документи се потребни за пензија? Дали треба да се однесат документите за пензија во главното ПИОМ? Колку...

Каква е постапката за добивање пензија кога осигуреникот покрај стаж во РСМ има стаж и во други земји од поранешна Југославија?

Одговара Билјана Стојанова, раководител на Филијала Скопје...

Дали средствата од вториот пензиски столб можам да ги користам и доколку не остварам право на старосна пензија?

Одговара Петар Андоноски од Хелсиншкиот комитет за човекови...

Дали може да продолжам да работам иако ги исполнувам условите за старосна пензија?

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за...

Кои услови треба да ги исполнам за да остварам право на старосна пензија?

Одговара Даниела Божиновска од Министерството за труд и социјална...