Тагови

Таг: урбанизација

Колкав треба да биде процентот на зеленило околу зградите и дали тоа го почитуваат инвеститорите?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно...