Тагови

Таг: урбано зеленило

Каде треба да се побара дозвола за да се засади дрво на јавна површина?

Одговара Игор Велјаноски од ЈП „Паркови и...

Како се оценува кога и кое дрво треба да се закрои?

Одговара Игор Велјаноски од ЈП „Паркови и...

Која институција го следи спроведувањето на Законот за урбано зеленило?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно...

Кои делови од Скопје треба да се зазеленат?

Одговара Ваљон Салиху од Град...

Со кој закон е регулирано јавното зеленило?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно...