fbpx

Кој ги штити заштитените подрачја?

Во Македонија 86 подрачја се правно заштитени за да се зачува нивната специфична биолошка разновидност. Меѓутоа, природните реткости се уништуваат главно со дива сеча и загадување со отпад бидејќи повеќето општини, кои управуваат со заштитените подрачја, немаат пари да ги штитат, а не се одвојуваат доволно средства ниту од Министерството за животна средина. Покрај заштитата на биолошката разновидност, од заштитените подрачја корист може да имаат и туризмот, фармацијата, медицината, текстилната, па дури и филмската индустрија, со што ќе се намали невработеноста и ќе се подигне животниот стандард на населението.

Со еколошкиот документарен филм „Кој ги штити заштитените подрачја?“, #СамоПрашај започнува со изработка на содржини за заштита на животната средина и биодиверзитетот на својата подстраница #ДОМА.

Документарниот филм го изработи Институтот за комуникациски студии.

Тагови: